3 för 3

Om man tittar på sin utrustningslista med oförstörd blick så är det en fullkomligt given fråga som man bör ställa sig. Och ändå så undvek jag själv att ställa mig just den frågan under många decennier. Nämligen, vad är det i utrustningen som väger mest?

Det är ungefär samma som när man tittar på sin privatbudget. Vad kan man spara mest pengar på?

De tre tyngsta föremålen på din vandring och vart du kan göra störst viktbesparing är med din ryggsäck, ditt sovsystem (sovsäck + underlägg) och ditt skydd (tält, tarp), ofta kallade de ”stora tre”. En bra tumregel för att få ner vikten på de stora tre är det som kallas ”3 för 3”.

3 för 3 betyder att vikten på de tre stora tillsammans inte ska vara mer än tre kilo. Vitsen med tre för tre är att det är den totala vikten på tre kilo som räknas. Man behöver alltså inte specificera att ryggsäcken får väga max X gram, eller att sovsäcken får väga max Y gram. Har man ett tyngre tält kan det kompenseras utav en lättare ryggsäck, och så vidare. Och till saken hör att det inte alls är svårt att uppnå tre för tre. Vem som helst kan åstadkomma det. Fast det är klart att man kanske måste ändra på nått.