”R-värde” på liggunderlag

R-värde är ett mått som används för att bedöma hur väl ditt liggunderlag kommer att stoppa mot värmeförlust. I verkliga termer berättar R-värdet för dig hur väl din liggunderlag kommer att hjälpa till att hålla dig varm som en del av ditt sovsystem. Ju högre R-värde, desto mer isolerande är liggunderlaget. Som en tumregel kan liggunderlag delas upp i tre olika kategorier, sommar, 3-säsong och vinter.

KategoriR-värdeBeskrivning
Sommar0,1 till 2,0Riktade till temperaturer som inte är lägre än +5°C.
3-säsong2,0 till 4,5Lämpar sig för typiska temperaturområden på +10°C till -10°C.
Vinter4,5+Lämplig för användning i vintertemperaturer på -10°C och lägre.
Tabell på R-värde

Att ge exakta temperaturuppskattningar är svårt eftersom varje person sover olika. Dessutom kan förhållanden som marktemperatur, skyddet du använder och andra faktorer ha en inverkan på mattans prestanda. Det finns också andra personliga faktorer att ta hänsyn till, inklusive fysiologiska skillnader (kvinnor tenderar att sova kallare på natten än män), trötthet, val av sovsäck, kost etc. alla påverkar hur varm den sovande kommer att kännas.